Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 24.05.2018 13:01:00 

Penzion Joe Sepekov

Sepekov a okolí
 Sepekov a okolí...
Památky: Sepekovský kostel ( barokní kostel Panny Marie 1730-1733 ) , Milevský Klášter premonstrátů (5km), hrad Zvíkov , zámek Orlík (12 km), zámek Bechyně (20km), Města Tábor (20 km) a Písek (30 km), Stádlecký řetězový most -technická památka, zámek Měšice, Hrad Kozí Hrádek, zámek Hluboká a další
       
 
 Sport: projížďky na koních v Líšnici (3km) nebo Starém Sedle , golfové hřiště na Cunkově nebo v Bechyni, lyžařský vlek –  Monínec (18km), plavby lodí po Orlické přehradě
 
    
 

Odpočinek: houbaření ve zdejších lesích, turistické trasy v okolní  krásné přírodě,koupání – bazén u objektu , přírodní rybník Tovaryš (Farka), rybník Chobot, Lázně Bechyně, Orlická přehrada(15km), Botanická zahrada Tábor, ZOO Hluboká

 

 Pěšky i na kole:

 

 MILEVSKÁ VLASTIVĚDNÁ NAUČNÁ STEZKA Trasa naučné stezky vede Milevskem a jeho blízkým okolím. Jak již název napovídá, stezka je zaměřena vlastivědně. Prochází krajinou středního Povltaví v okolí Milevska a seznamuje návštěvníky s technickými (železniční viadukt), přírodními (Milevský potok, les, lesní mravenci, památné stromy, ...) a historickými (historie lesů, Šibenný vrch, ...) zajímavostmi oblasti.Trasa je okružní a je určena pěším návštěvníkům i cykloturistům.Výchozí zastavení je na jižním okraji Milevska na Píseckém předměstí. Trasa vede přes Zbelítov, okolo hájenky Spálená na severní okraj města a dál ke statku Staňkov východně od Milevska. Okolo rekreačního rybníku Pytlák (jihovýchodně od města) se vrací zpět do Milevska.V terénu je stezka značena žlutou turistickou pásovou značkou. Na trase dlouhé okolo 25 km je umístěno 23 zastavení s informačními tabulemi.

Zajímavosti na trase:Zastavení č. 5 - doupné stromy, Zastavení č. 6 - rekreační rybník Pytlák, Zastavení č. 9 - železnice a železniční viadukt, Zastavení č. 12 - památné stromy, Zastavení č. 20 - Šibenný vrch, Zastavení č. 22 - historie lesů


NS KOVÁŘOVSKEM  Trasa naučné stezky vede krajinou okolí obce Kovářov (asi 9 km severozápadně od Milevska) na území spravovaném OÚ Kovářov. Stezka je zaměřena vlastivědně a seznamuje návštěvníky s přírodními, technickými, národopisnými a historickými zajímavostmi středního Povltaví na rozhraní středních a jižních Čech. V terénu je značena pásovými turistickými značkami doplněnými o místní značení (zelenobílá "psaníčka"). Návštěvníci mohou zvolit z několika tras, z nichž nejdelší je dlouhá zhruba 25 km. Na trasách je umístěno celkem 21 zastavení osazených informačními tabulemi. Všechny trasy jsou okružní s výchozím místem na návsi v Kovářově. Využívat je mohou pěší turisté i cyklisté

Zajímavosti na trase: Kovářov - historie obce, kostel Všech svatých, barokní fara, sousoší Kalvárie , Březí - historie vsi, kaplička z doby třicetileté války Hostín - rodiště profesora Čeňka Holase, sběratele národních písní, památník letce Václava Pešičky, Chrást - bývalá schwarzenberská obora , Kotýřina - skrovné pozůstatky tvrze Jana Hodějovského z Hodějova, Lašovice - Langova rozhledna, turistická chata Onen Svět, kostel Navštívení Panny Marie,Předbořice - roubené stavby, gotický kostel svatého Filipa a Jakuba, Vepice - hlubinný lom na dekorativní žulu, Vladyčín - roubené stavby, Sfinga - skalní blok vymodelovaný přírodními silami do podoby sfingy, Betlém - nepravý viklan v lokalitě Betlém u Radvánova

NS VEJROVSKÝM ZEMANSTVÍM Trasa naučné stezky Vejrovským zemanstvím vede krajinou v okolí Branic, Veselíčka a Stehlovic nedaleko Milevska v okrese Písek. Stezka je zaměřena vlastivědně a přibližuje návštěvníkům historické a přírodní zajímavosti okolí Branic a humorně i historii fiktivního Vejrovského zemanství. Jde o mystifikaci s cílem humornou formou vytvořit na základě historické skutečnosti (v Branicích bývala zemanská tvrz) imaginární územní útvar, jemuž vládli zemani z Vejrova (podle usedlosti na okraji Branic zvané "Na Vejrově").Na 12 km dlouhé trase stezky je umístěno 20 zastavení. Třetina z nich je zaměřena na historii oblasti, třetina přibližuje návštěvníkům přírodní zajímavosti a třetina se věnuje fiktivním pověstem o Vejrovském zemanství. Výchozí míst je v Branicích před nádražím. Jednotlivá zastavení jsou osazena informačními tabulemi. 

 Zajímavosti na trase: Prohledárium - minimuzeum Branic a blízkého okolí, Kulatý stůl - pověst o Kulatém stolu
Vejrov - usedlost na okraji Branic (původ Vejrovského zemanství), Sudokopytníci - atraktivní příslušníci živočišné říše Vejrovského zemanství, Transversální dráha - historie a současnost železniční tratě
Tábor - Ražice, Rozhledna Obora - historie bývalé rozhledny na vrcholku návrší Obora (570 m)


NS PETROVICKEM Trasa naučné stezky vede krajinou na pomezí jižních a středních Čech v okolí městečka Petrovice. Stezka je zaměřena vlastivědně a seznamuje návštěvníky s přírodními, technickými, národopisnými a historickými zajímavostmi krajiny středního Povltaví  rozhraní jižních a středních Čech.Stezka je určena pěším návštěvníkům, větší část je přístupná i cyklistům. V terénu je značena částečně turistickými pásovými značkami, částečně ochranářským značením naučných stezek. Na její 27 km dlouhé trase je umístěno 20 zastavení osazených informačními tabulemi. Na výhledových místech jsou vybudovány i odpočívky.
Výchozí místo okružní stezky je na náměstí v Petrovicích (asi 10 km severně od Milevska). Většina trasy vede územím Středočeského kraje v okrese Příbram.

Zajímavosti na trase: Obděnice - kostel Nanebevzetí Panny Marie (je v něm pochován Jakub Krčín z Jelčan), Vrškámen - největší viklan Středočeské pahorkatiny (na okraji obce Petrovice), Husova kazatelna - mimořádně vyvinutý viklan s obří skalní mísou (nedaleko Vilasovy Lhoty), Kozinec - přírodní rezervace (květena na vápencovém podloží), Divišova jeskyně - krasová jeskyně, součást rozlehlého krasového území (asi 3 km severně od Petrovic), vrch Hodětín (572 m) - rozhlednakřížová cesta, Kuní - křížová cesta

 NS NADĚJKOVSKO Naučná stezka Nadějkovsko vede krajinou Středočeské pahorkatiny v okolí městečka Nadějkov (asi 15 km severozápadně od Tábora).Stezka je zaměřena vlastivědně a seznamuje návštěvníky s přírodními, historickými, národopisnými i kulturními zajímavostmi Nadějkova a jeho okolí. Je určena pěším návštěvníkům i cykloturistům. Její trasa je 14 km dlouhá, lze ji však rozdělit na dva okruhy.První okruh (zastavení č. 1 - 8) je asi 8 km dlouhý (od zastavení č. 8 je možné se silničkou vrátit do Nadějkova - asi 1 km). Druhý okruh (zastavení č. 8 - 15) je dlouhý asi 6 km. Přístup na něj je možný buď od zastavení č. 8 (odtud pokračovat k zastavení č. 15), nebo od zastavení č. 15 s postupem v protisměru k zastavení č. 8. Zastavení č. 1 i č. 15 jsou na náměstí v Nadějkově.
V terénu je stezka značena zelenými psaníčkovými značkami, na jednotlivých zastaveních jsou osazeny informační tabule. Časová náročnost každého okruhu představuje asi 1,5 - 2 hodiny, celý velký okruh asi 4 hodiny.

Zajímavosti na trase: Nadějkov - zámek, kostel Nejsvětější Trojice, Mozolov - lidová architektura, roubené domy, Smutná - mohyly podél toku říčky
Na Rozhrání - keltské osídlení, Modlíkov - "Lurdy" (kamenná kaplička), Cedron - horní tok
Smutné, sejpy po rýžování zlata

NS BORKOVICKÁ BLATA Trasa naučné stezky Borkovická blata vede krajinou severní části Českobudějovické pánve v prostoru mezi Veselím nad Lužnicí, SoběslavíTýnem nad Vltavou. Částečně prochází stejnojmennou přírodní rezervací. Stezka seznamuje s rašeliništěm, jeho rostlinným pokryvem a s dřívějšími i moderními způsoby těžby rašeliny. Přibližuje rovněž národopis oblasti Soběslavska. Stezka je určena pěším návštěvníkům, z větší části ji mohou využívat i cyklisté. Přístup k ní je z osady Záluží silniční odbočkou na Dráchov. Z této silnice se odbočí opět vpravo směrem na Mažice. Výchozí místo je na malém parkovišti při pravé straně silnice. Od něj vede zeleně značená cesta k vlastnímu začátku stezky, vzdálenému asi 0,5 km.Na začátku trasy je umístěna schránka s tištěnými průvodci, které mohou návštěvníci využít a po skončení prohlídky opět vrátit do schránky. V terénu je stezka vyznačena zelenobílými ochranářskými "psaníčky". Na trase je osazeno několik informačních tabulí. Součástí stezky je i expozice těžebních strojů, jimiž se rašelina v nedávné době dobývala. Část stezky vede po pevných cestách, část po poválkovém chodníku. Vedle chodníku upozorňují tabulky s čísly na některé význačné rostliny rašeliniště, v tištěném průvodci je pak ke každému číselnému označení uveden text, který danou rostlinu přibližuje. Na asi 4,5 km dlouhém okruhu je umístěno celkem 30 těchto zastavení.

 Zajímavosti na trase: Vyhlídková věž, Život obyvatel blat - kroje, architektura, Těžba rašeliny - historické způsoby dobývání, Těžba rašeliny - těžební mechanizace z poloviny 20. století, Blatská princezna - nejstarší a nejvyšší borovice na blatech, Rojovník bahenní - typická rostlina blat

TOPlist